Handelsbetingelser

Generelle opplysninger
VIBLA ApS
Væselvej 1
7800 Skive
VAT nr.: 35 02 94 35
Telefon: +45 70 26 63 00
E-mail: contact@text2stick.com

Text2stick.com eies og drives av Vibla apS.
Avtalen mellom kunden og selger inngåes med Vibla ApS.
Heretter omtales det som text2stick.com


Betalinger

Text2stick.com mottar betaling med Dankort/VISA Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen trekkes først på kontoen din, når varen sendes. Alle beløp er i DKK, Danske kroner og er med moms.

Text2stick.com bruker en godkjent betalingsserver, som krypterer alle kortopplysningene dine med SSL (Secure Socket Layer) protokoll. Det betyr at man ikke kan avlese informasjonen din.

Levering
Leveringstiden kan forventes å være 1-5 hverdager.
Levering skjer med den valgte leveringsmetode og firma.

Vi forbeholder oss retten til i særlige tilfeller, å velge et annet fraktfirma enn det ved bestilling valgte fraktfirma.

Reklamasjonsrett
Det gis 2 års reklamasjonsrett iht kjøpeloven. Vår reklamasjonsrett gjelder for feil i materiale og/eller fabrikasjon.

Reklamasjonen gjelder ikke feil eller skader som er begått ved feilaktig betjening av produktet eller ytelsen.

Text2stick.com dekker returneringsomkostninger i et rimelig omfang.

Ved returnering rettes henvendelse til og reklamasjoner sendes til:

Text2stick.com
Væselvej 1
7800 Skive

Vi mottar ikke pakker sent på etterkrav.

Refusjon
Hvis det er avtalt refusjon, så skal du venligst sende bankopplysninger (SWIFT) så vi kan overføre det avtalte beløb.

Når det er produkter som fremstilles spesifikk til kundens ønsker, tilbydes det ikke angrerett når ordren er lagt. Hvis du ser en feil etter bestillingen er lagt, skal du kontakte oss fortest mulig, så vi rekker å rette feilen før ordren din settes i produksjon.

Klagemuligheter – oversikt og links:
Har du en klage over et produkt som du har kjøpt på nettsiden vår, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land, kan du angi klagen i EU Kommissjonens online klageplatform.
Plattformen finnes her: http://ec.europa.eu/odr

Angir du en klage her, skal du opplyse vår E-mail adresse: contact@text2stick.com

Handlekurv